Манифест свободных граждан России и Украины

Нам, вільним росіянам і українцям нічого ділити, окрім бажання бачити один одного процвітаючими державами. Між нами не стоїть мовних, історичних і територіальних питань якими спекулюють політики. Ми віримо в майбутнє, в якому Москва і Київ не узурповані радянськими мрійниками, гравцями в геополітику чи звичайними шахраями. Ми засуджуємо будь-яку спробу колишніх чекістів відновити свою владу на території суверенних національних держав.

Вільні українці на своєму гіркому прикладі показали, яка ціна свободи. Вони показали як очищати свою землю від злодіїв, брехунів і вбивць. Весь світ побачив як жалюгідні люди, які вважають себе диктаторами, подібно воронам тягли в свої гнізда накрадене, ховаючись за спинами призовників. Поліцейські з усіх кінців світу побачили як їх колег зраджують, нацьковують на протестуючих і попросту кидають в спровокованому смертельному протистоянні. Вільні громадяни сходу і заходу України хочуть лише миру і процвітання у своїх кордонах , вони не хочуть слухати брехні ні з Києва, ні з Москви, вони не піддаються маніпулюванням історичними фактами. Вільні Українці будуть продовжувати чинити опір будь-яким спробам підкорити свою волю інтересам будь-яких диктаторів, які знову поласяться на їхні землі.

Вільних росіян нудить від пропаганди, від колективної поруки колишніх комуністів, які вважають себе ханами своїх пострадянських республік. Вільні жителі Росії всіма силами протистоять бажанню Кремля відновити потворну радянську імперію силою, брехнею і підкупом васалів. Вони не бажають, щоб їх країна і країни сусідів керувалися безвідповідальними кремлівськими директивами. Вільні Росіяни сприймають як страшний сон реальність, в якій людина, що загордився себе «батьком нації», безвідповідально вершить долі людей, які зі зброєю в руках будуть змушені виступати ляльками в його особистому театрі. Вільним росіянам не потрібна тиранія, їм чуже ігнорування законних прав та нехтування законами економічного процвітання. Росіянам , які звикли будувати відносини з вільними сусідами на основі дружби і співпраці не потрібна імперія, побудована на агресcії й крові.

Наш загальний біль — це кривавий комуністичний режим, це ГУЛАГ і Голодомор. Наша спільна важка спадщина, це неконкурентноспроможні виробництва і люди, чия вільна свідомість спотворена десятиліттями безпросвітної пропаганди. Наша загальна помилка це те, що після великої спільної перемоги в 1991 році ми дозволили політикам ще два з лишком десятиліття паразитувати на нашій свободі. Відтепер ми відмовляємося терпіти біль, ми більше не допустимо помилок, нашінащадки отримають в спадок багаті і дружні один одному вільні Росію та Україну.

Наш спільний шлях — це економічне співробітництво, взаємну повага прав власності і прагнення процвітати, демонструючи світові найкращі технології та товари, а не набиті розкішним мотлохом палаци тих, хто вважає нас своїми рабами. Ми відмовляємося брати участь у безглуздій боротьбі, що нав’язується Кремлем, що божеволіє.

Нас часто називають братами просто за те , що ми живемо поруч і говоримо на схожих мовах. Але ми віримо , що наше братство може існувати лише на основі свободи — особистої свободи кожного з нас, економічної свободи співпраці один з одним. І не може існувати ніякого вибору між західним і східним світом, може стояти лише вибір між розумним вільним існуванням і варварським животінням на руїнах кривавої імперії. І ми обираємо перший.

Вільні Росіяни і Українці.

Прохання підтримати Маніфест коментарем з підписом (авторизація через Twitter, Facebook і Google) внизу сторінки.

Поділіться Маніфестом зі своїми вільними друзями у всіх соціальних мережах.

Нам, свободным россиянам и украинцам нечего делить, кроме желания видеть друг друга процветающими государствами. Между нами не стоит языковых, исторических и территориальных вопросов, на которых спекулируют политики. Мы верим в будущее, в котором Москва и Киев не узурпированы советскими мечтателями, игроками в геополитику или обычными жуликами. Мы осуждаем любую попытку бывших чекистов восстановить свою власть на территории суверенных национальных государств.

Свободные украинцы на своем горьком примере показали, какова цена свободы. Они показали как очищать свою землю от воров, лгунов и убийц. Весь мир увидел как жалкие люди, возомнившие себя диктаторами, подобно воронам тащили в свои гнезда наворованное, прячась за спинами призывников. Полицейские со всех концов света увидели как их коллег предают, натравливают на протестующих и попросту кидают в спровоцированном смертельном противостоянии. Свободные граждане востока и запада Украины хотят лишь мира и процветания в своих границах, они не хотят слушать вранья ни из Киева ни из Москвы, они не поддаются на манипулирование историческими фактами. Свободные Украинцы будут продолжать сопротивляться любым попыткам подчинить свою волю интересам любых диктаторов, которые вновь позарятся на их земли.

Свободных россиян тошнит от пропаганды, от коллективной поруки бывших коммунистов, возомнивших себя ханами своих постсоветских республик. Свободные жители России всеми силами противостоят желанию Кремля восстановить уродливую советскую империю силой, ложью и подкупом вассалов. Они не желают, чтобы их страна и страны соседей управлялись безответственными кремлевскими директивами. Свободные Россияне воспринимают как страшный сон реальность, в которой человек, возомнивший себя “отцом нации”, безответственно вершит судьбы людей, которые с оружием в руках будут вынуждены выступать куклами в его личном театре. Свободным россиянам не нужна тирания, им чуждо игнорирование законных прав и пренебрежение законами экономического процветания. Россиянам, привыкшим строить отношения со свободными соседями на основе дружбы и сотрудничества не нужна империя, построенная на агресcии и крови.

Наша общая боль это кровавый коммунистический режим, это ГУЛАГ и Голодомор. Наше общее тяжелое наследие, это неконкурентноспособные производства и люди, чье свободное сознание искажено десятилетиями беспросветной пропаганды. Наша общая ошибка это то, что после большой общей победы в 1991 году мы позволили политикам еще два с лишним десятилетия паразитировать на нашей свободе. Отныне мы отказываемся терпеть боль, мы больше не допустим ошибок, нашим потомкам достанутся богатые и дружественные друг другу свободные Россия и Украина.

Наш общий путь, это экономическое сотрудничество, взаимное уважение прав собственности и стремление процветать, демонстрируя миру лучшие технологии и товары, а не набитые роскошным хламом дворцы тех, кто считает нас своими рабами. Мы отказываемся участвовать в бессмысленной борьбе, навязываемой сходящим с ума Кремлем.

Нас часто называют братьями просто за то, что мы живем рядом и говорим на похожих языках. Но мы верим, что наше братство может существовать лишь на основе свободы — личной свободы каждого из нас, экономической свободы сотрудничества друг с другом. И не может существовать никакого выбора между западным и восточным миром, может стоять лишь выбор между разумным свободным существованием и варварским прозябанием на руинах кровавой империи. И мы выбираем первое.

Свободные Россияне и Украинцы.

Просьба поддержать Манифест комментарием с подписью (авторизация через Twitter, Facebook и Google) внизу страницы.

Поделитесь Манифестом со своими свободными друзьями во всех социальных сетях.

НИЧЕГО НЕ ОСТАНЕТСЯ КРОМЕ РАКЕТ

(комментарий читателя)

Уважаемые жители России, если вам безразличны жизни наших и украинских людей, взгляните на это с иной стороны. Самое главное не эта война, а что случится после неё. Вне всякого сомнения, Украина проиграет, но готовы ли вы к расколу страны, к многолетним гражданской и партизанской войнам? Кто их оплатит? Вы. За чей счёт заново выстроят разрушенный Крым? За ваш, как в своё время Грозный.

Испорченные на многие поколения отношения между странами, разрушенные семьи и закрытые границы. У американских граждан есть средства оплачивать имперские амбиции своей страны, а есть ли они у вас?

США не станут вступать в войну с Россией, они всего лишь применят экономические санкции, и экономика страны без экспорта нефти и импорта всего прочего разрушится через несколько месяцев. Ничего не останется, кроме ракет. Практически всё, что вы используете, было произведено не в России: техника, лекарства, косметика, автомобили, одежда. Россия – не Китай, и её доля в мировой экономике ничтожна. Сбережения страны и многих наших чиновников хранятся в иностранных банках. У них есть земля в теплых странах и их дети учатся в США. В случае проблем им есть где жить. А что станете делать вы?

Не считайте, что наше правительство защищает интересы русских в Украине. Например, в Прибалтийских странах оно ограничилось несколькими заявлениями, а причина ясна – с них нечего взять. У Украины есть Крым, и сразу же оно вспомнило о своих. Уверен, как только Крым отберут – о русских сразу же забудут, так же как в нынешней России.

Народ Украины создал опасный прецедент – смену власти, забывшей зачем её выбрали. Российская власть видит в этом прямую угрозу своей несменяемости, и поэтому всячески настраивает вас против Украины, со всех каналов на новое украинское правительство льются грязь и оскорбления. А много ли вы слышали их интервью или читали их программ? Наше правительство заботливо лишило вас если не правды, то, по крайней мере, мнения многих украинцев.

Пришло время сказать нашему правительству свою гражданскую позицию и, если ещё не поздно, остановить эту войну, потому, что начнут её они, а платить за неё будем мы. А Украине я желаю стать демократической развитой страной.

Предлагаю новый алгоритм общения с оппонентами из России.

1. Протесты против действий украинской армии в Донбассе принимаются только от тех россиян, которые активно протестовали против 1 и 2 Чеченских войн и искренне считают, что это было недопустимо и преступно.

2. Утверждения о том, что Крым имел право на самоопределение принимаются только от тех россиян, которые согласны, что ровно такое же право на самоопределение имеет Чечня.

3. Возмущенные вопросы на тему «Почему до сих пор не завершено расследование убийств на Майдане?» и «Почему до сих пор нет результатов расследования трагедии в Одессе?» принимаются только от тех россиян, которые знают ответы на вопросы «Кто взрывал жилые дома, метро, вокзалы в России (последний раз, если кто не помнит — не далее как в декабре 2013)?», «Кто организовал Норд-Ост?», «Кто убил Листьева, Старовойтову, Рохлина, Березовского?», а также «Кто убил Джона Кеннеди?».

4. В принципе любые возмущения и негодования по поводу гибели мирных граждан в Одессе и в Донбассе принимаются только от тех россиян, которые ровно в тех же выражениях возмущались из-за гибели мирных граждан на Майдане. В частности, абсолютно непричастных к Майдану случайных прохожих, которые были расстреляны снайперами.

5. Любые обвинения США в политике двойных стандартов и грубом вмешательстве во внутренние дела Украины принимаются только от тех россиян, которые покажут на карте мира некую страну или часть некой страны, которую США включили в свой состав, проведя на ее территории референдум (за последние 50 лет).

6. Любые обвинения украинцев в ненависти к россиянам, призывах к насилию и агрессии принимаются только от тех россиян, которые предоставят документальные свидетельства о группах украинских наемников, систематически пересекающих границу России и убивающих граждан России на ее территории.

Давайте или не спорить с ними вовсе, или, если уж спорить — то по Гамбургскому счету.

Похожие статьи:

ПолитикаРусские не сдаются! - ответили на «Тернополе» на ультиматум россиян

Роза МираПоследний взрык дракона

ОбществоМарш мира

ПолитикаВам «не страшна война»? Вам нужен доктор

ПолитикаПригожинские миллионы: как шеф-повар Путина создал армию кремлевских троллей

122 просмотра

Рейтинг: 0 Голосов: 0

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!